Семинар с Джорджио Венери (6 дан, Италия), 1995 год